Sjedište:
charity.fondation@gmail.com
+381(0)67 620 552
+381 (0)81 511 102
Medjunarodno:
voluntaryfoundation.projects@gmail.com
Montenegro, Podgorica, Velimira Terezića st. 9.
Petar Ćuković
Kontakti
Adresa sjedišta:
Akt o osnivanju NVO Dobrotvorna fondacija EXODUS, donesen je 18. 12. 2019, a fondacija je registrovana kao NVO u Ministarstvu javne uprave Crne Gore rješenjem br. UP I 01-056/20-219. Odgovorno lice: Petar Ćuković, predsjednik fondacije.
ul. Velimira Terzića 9. Podrogica, Crna Gora