Dobrotvorna Fondacija
NVO Dobrotvorna fondacija EXODUS osnovana je na inicijativu EXODUS Social Club-a i može se smatrati prirodnim produktom njegovih temeljnih postavki o potrebi novog društvenog/socijalnog ustrojstva u aktuelnim istorijskim prilikama na globalnom nivou.

Polazeći upravo od istorijski uslovljene aktuelne potrebe za „prevladavanjem inercije sopstvenog mišljenja" i „formiranih društvenih navika", kao i za preustrojstvom dominantne društvene strukture, Misija naše dobrotvorne fondacije usmjerena je na obezbjeđivanje finansijske podrške kako za socijalno zbrinjavanje stvaralaca, tako i za podsticanje i aktivnu promociju različitih oblika njihovog stvaralačkog djelovanja, kroz rezličite aktivnosti - saučestvovanjem u razvoju stvaralačkih inicijativa i kooperacija; organizovanjem izložbi, javnih prikazivanja, predavanja, čitanja i sličnih aktivnosti iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti, kao i njihovom medijskom promocijom.
Pod stvaraocima fondacija podrazumijeva naučnike i umjetnike: vizuelne umjetnike, književnike, muzičare, pozorišne djelatnike.
Posebnu pažnju fondacija posvećuje finansijskoj podršci talentovanim studentima, na nivou osnovnih studija (bečelor), master i doktorskih studija.
Misija
Podsticanjem različitig oblika stvaralaštva, i osviješćenog kritičkog mišljenja, Dobrotvornana fondacija EXODUS, kroz preispitivanje postojećih društvenih struktura, širi prostore „horizontalnog" društvenog stratifikovanja, zasnovanog na principima solidarnosti, altruizma i društvenog samoorganizovanja, i želi da aktivno doprinosi imaginiranju i otkrivanju mogućnosti drugačijeg, pravednijeg, harmoničnijeg društvenog organizovanja.
Vizija
Promovisanje svih oblika stvaralaštva i uticaj na kulturnu svijest, u potrazi za pravednijim, boljim, harmoničnijim, uspješnijim, humanijim, na stvaralaštvu zasnovanim dinamičnim, pokretljivim društvom.
Cilj
+381(0)67 620 552
+381 (0)81 511 102

charity.fondation@gmail.com
voluntaryfoundation.projects@gmail.com
Podgorica, Crna Gora
Akt o osnivanju NVO Dobrotvorna fondacija EXODUS, donesen je 18. 12. 2019, a fondacija je registrovana kao NVO u Ministarstvu javne uprave Crne Gore rješenjem br. UP I 01-056/20-219. Odgovorno lice: Petar Ćuković, predsjednik fondacije.
ul. Velimira Terzića 9. Podrogica, Crna Gora