Donacije
Za medjunarodne tranzakcije:

Field 57 - Account with institution:

Party Identifier: 04456267
Swift: CKBCMEPG
Name: CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA


Field 59 - Beneficiary Customer:

IBAN: ME25510000000011574177
Name: NVO DOBROTVORNA FONDACIJA EXODUS
Postal Address: Velimira Terzica 9, 81000, Podgorica, Montenegro

Akt o osnivanju NVO Dobrotvorna fondacija EXODUS, donesen je 18. 12. 2019, a fondacija je registrovana kao NVO u Ministarstvu javne uprave Crne Gore rješenjem br. UP I 01-056/20-219. Odgovorno lice: Petar Ćuković, predsjednik fondacije.
ul. Velimira Terzića 9. Podrogica, Crna Gora