U CRNOJ GORI
KULTURA
EXODUS
FOUNDATION
помочь Фонду
EN
SRB
Naša fondacija ne samo da riješava probleme u različitim sferama, privlačeći dobrotvorne svrhe, već razmišlja o suštini i korijenu disharmonije koji dovode do nedostatka pažnje i sredstava u tim područjima.

Angažirani smo na vrlo različitim projektima, od umjetničkih rezidencija do pomoći beskućnim životinjama. Naši projekti nisu unaprijed planiranji, već su većinom reakcija na okolnosti.
noviji projekti:
Istraživanje istorijskog naslijedja Morinja i Risna
Rezidencija muzičara
Prihvatilište za mačke i pse
Besplatna psihoterapija za vrijeme karantina
završen / u procesu
završen / u procesu
završen / u procesu
u procesu
socijalni, kultura, muzika
socijalni
kultura, umjetnost
socijalni, edukacija
Обычно фонды привлекают средства общественности чтобы распределить их в сектор, в котором есть дефицит этих средств в силу несовершенства социальных институтов, которые должны были об этом позаботится -- таким образом дисгармония временно компенсируется, но проблема не решается.

Мы, работая по нескольким направлениям, пытаемся эту проблему решить: одно из направлений нацелено на финансовую поддержку проекта, так чтобы со временем проект стал независимым от участия фонда. Второе направление нацелено на создание концепции нового социального порядка, который более эффективен и в котором такая проблема не возникнет.
Naša baza u Crnoj Gori
Mjesto gdje se dešavaju muzičke i umjetničke rezidencije, gdje žive 35 mačaka i 2 pasa, i gdje zajedno mislimo o tome, kako mijenjati svijet nabolje
predloži projekat